Phufatara Resort,
Coffee view @ Chiangrai .. "Good View Good Feeling"
ภูฟ้าธารารีสอร์ท,รีสอร์ท แม่ขะจาน,ที่พัก แม่ขะจาน,ที่พัก เวียงป่าเป้า,ห้องพักวิวสวย แม่ขะจาน,ห้องพัก แม่ขะจาน
วังมัจฉาเชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดเชียงรายและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นธรรมชาติสวยงามด้วยปลาน้อยใหญ่นานาชนิดและวังมัจฉายังเป็นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ วังมัจฉาเชียงรายหรืออ่างเก็บน้ำห้วยย่าคำมา อยู่ติดกับเขตวัดพระธาตุแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ..

รวม 8 รายการ  จำนวน 2 หน้า

หน้า  << Back  1 2