วัดพระธาตุแม่เจดีย์ - จังหวัดเชียงราย
16 ต.ค. 2555 20:15:25

 

สำหรับพระพุทธรูปทองคำนั้น เพิ่งมีการขุดค้นพบเมื่อเดือนธันวาคม 2550 จากการตัดถนนเพื่อปรับพื้นที ทำให้พบตลับสัมฤทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุโบราณจำนวนหนึ่ง และในคืนนั้นเองท่านพระครูได้นิมิตถึง พระภิกษุสงฆ์ชื่อครูบาแสงมา มาบอกว่าจะพาไปเอาพระพุทธรูปทองคำและสมบัติต่างๆในบริเวณพื้นที่ที่ตัดถนน  และกำชับให้สร้างพระเจดีย์ทรงพระเจดีย์บนดอยตุงองค์เดิมพร้อมอุโบสถหลัง หนึ่งด้วย เมื่อสะดุ้งตื่นท่านจึงตัดสินใจเดินทางไปยังจุดที่ได้นิมิตขึ้น และขุดพบพระพุทธรูปทองคำ 2 องค์ คือ พระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง และพระพุทธรูปสิงห์สาม พร้อมสายสังวาลย์ 
 
 ปัจจุบันพระพุทธรูปทองคำ 2 องค์ น้ำหนักรวม 7 กิโลกรัม และสายสังวาลย์น้ำหนัก 2 กิโลกรัม ประดิษฐาน ณ อุโบสถหลังใหม่ของวัดพระธาตุแม่เจดีย์ ซึ่งมีการจัดแสดงวัตถุโบราณและพระเครื่องด้วยจากวัดพระธาตุแม่เจดีย์ สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในบริเวณเดียวกันได้ด้วย ได้แก่ สวนสาธารณะบ้านชุ่มเมืองเย็น และอ่างเก็บน้ำห้วยย่าคำมา หรือวังมัจฉา
 วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่เจดีย์ใหม่  ตำบลแม่เจดีย์  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ห่างจากรีสอร์ทประมาณ5กม.