วังมัจฉา - เชียงราย
16 ต.ค. 2555 20:05:10

วังมัจฉาเชียงราย หรืออ่างเก็บน้ำห้วยย่าคำมา
เป็นเขตอภัยทานมีปลาน้ำจืดนับล้านๆตัว มีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและ วังมัจฉา ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อีกแหล่งหนึ่งในภาคเหนือ

  

วังมัจฉา

วังมัจฉาเชียงราย  ห่างจากทางเข้าวัดพระธาตุแม่เจดีย์ประมาณ ๕๐๐ เมตร จะมีป้ายบอกทางไป  ขับเข้าไปราว ๒ กิโลเมตร จะพบกับ สถานที่ท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยย่าคำมา และ “วังมัจฉา”  มีปลาจำนวนมากและหลากหลายพันธุ์ ตั้งแต่ปลานิลไปจนถึงปลาสวยงามอย่างปลาคาร์ฟ อยู่ร่วมกันในอ่างเก็บน้ำนี้แต่ละตัวมีขนาดใหญ่มากและจะอยู่กันชุกชุมบริเวณใกล้ๆกับศาลา เพื่อรอกินอาหารปลาจากนักท่องเที่ยว

วังมัจฉา