ดอยมด-อุทยานแห่งชาติขุนแจ - จังหวัดเชียงราย
16 ต.ค. 2555 19:51:41

 

ดอยมดจึงไม่เหมือนภูเขาลูกใดในละแวกนี้ แม้ชื่อมดจะฟังดูเล็กจอยในความเป็นจริงกลับบันดาลประโยชน์มหาศาลแก่ผู้คนเบื้องล่าง นั่นคือดอยมดเป็นต้นน้ำของน้ำแม่ลาว น้ำแม่เจดีย์ น้ำแม่วง และน้ำแม่ขอด ลำน้ำที่หล่อเลี้ยงพืชไร่สำคัญๆ อย่างเสาวรส ชา กาแฟ ซึ่งกำลังทำรายได้อย่างงามให้หลายหมู่บ้านตรงตีนดอย ก่อนจะไหลไปผนึกกำลังกับแม่น้ำกกและแม่น้ำปิงของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่

ภูเขาที่สูงราว 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลถูกรอบล้อมด้วยความสลับซับซ้อนแห่งดงดอยภาคเหนือที่หนาวเหน็บนักยามค่ำคืนมาเยือน

การจะขึ้นดอยต้องอาศัยการป่ายปีนอย่างระมัดระวังไปตามก้อนหินพุดโพล่ก้อนแล้วก้อนเล่า โดยมีสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่าคือภาพดวงอาทิตย์ที่งดงามไม่ซ้ำกันในแต่ละวันความสงบงามยามแดดอุ่นกำลังจะมลายหายไป พร้อมกันดวงอาทิตย์ ท่ามกลางทะเลภูเขาตระการตา

 

ทิวทัศน์ระหว่างทางที่มีดอกหนาดขาวและดอกเอนอ้าเป็นฉากหน้าฉากหลังคือหน้าผาและทิวเขายาวสุดสายตา

อุทยานแห่งชาติขุนแจ เป็นชื่อเรียกตามชื่อของน้ำตกขุนแจ อุทยานแห่งชาติขุนแจ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ถือเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญครอบคลุมเนื้อที่ถึง 270 ตารางกิโลเมตร ภายในอุทยานแห่งชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ สัตว์ป่าน้ำตกและทิวทัศน์ที่งดงาม มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) ตัดผ่านกลางพื้นที่ และแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานฯ ดอยผาโง้ม เป็นเทือกเขาตอนกลางของพื้นที่  สภาพป่าเป็นป่าดิบเขาปนป่าเบญจพรรณ และป่าสนเขา เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจแบบไต่เขา หรือเดินป่าชมทิวทัศน์ ดอยมด ความหนาแน่นของป่าดิบชื้นระหว่างทางเดินขึ้นสู่ยอดดอยมด ทำให้เกิดสังคมพืชหลากหลายชนิดปกคลุมแอ่งน้ำใสสะอาดเต็มไปด้วยพืชชั้นล่างมากมายรวมทั้งพืชชั้นต่ำ เช่น กล้วยไม้ดิน เฟิน มอส และพืชอื่นๆ ร่มรื่นและชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลา บนยอดดอยที่ระดับความสูง 1,700 เมตร รายรอบด้วยสภาพภูมิประเทศแปลกตาและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ สามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ทางทิศตะวันตก ตัวเมืองเชียงรายทางทิศตะวันออก ยอดดอยลังกาทางทิศใต้และยอดดอยปางกอมทางทิศเหนือ นอกจากนี้บริเวณใกล้กับดอยมด ยังมียอดดอยหลวงและดอยผาช้าง ซึ่งเป็นสันปันน้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงรายอีกด้วย ดอยลังกา ความอลังการของยอดดอยลังกา มีความสูง 2,031 เมตรจากระดับน้ำทะเล

 ดอยมด-อุทยานแห่งชาติขุนแจ ห่างจากภูฟ้าธารารีสอร์ทประมาณ5-10กม.