วัดเวียงกาหลง - จังหวัดเชียงราย
16 ต.ค. 2555 19:24:38

  

 

 

 

เวียงกาหลง หมู่ 5 บ้านป่าส้าน ตำบลเวียงกาหลง เป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรม ห่างจากภูฟ้าธารา รีสอร์ท ไปทาง อำเภอวังเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร