• การจองห้องพักมีค่ามัดจำล่วงหน้า 50% ของจำนวนเงินทั้งหมด โดยชำระหลังจากการโทรจองห้องพัก ภายใน 1 วัน  โดยโอนเงินผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM มาที่ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี อนันต์เทพ ชาญด้วยวิทย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย เลขที่ 154-2-09186-8
  • เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาโทรที่หมายเลข :081-3182334 หรืออีเมล์:pop_chan@yahoo.com เพื่อแจ้งยอดเงินและเวลาในการโอนเงิน

การจองห้องพัก
จองห้องพักผ่านหมายเลข 081-3182334 , 088-2518344 หรืออีเมล์:pop_chan@yahoo.com